070-5176545
Maandag t/m vrijdag geopend van 9:00 - 17:30
Selecteer een pagina
Rebecca Paul

Rebecca Paul – dierenartsassistente

Rebecca Paul is sinds 2013 dierenartsassistente en verbonden aan Dierenkliniek Statenlaan in Den Haag.

Ik ben Rebecca Paul en ben op 25 december 1989 in Bremen (Duitsland) geboren. In januari 2013 ben ik voor de liefde naar Den Haag verhuisd en sinds november 2013 werk ik hier met heel veel plezier.

Ik wist van jongs af aan al dat ik met dieren wilde werken. Elk knuffelbeest had een patiëntenkaart en werd door mij behandeld .
Op school heb ik voor vakken gekozen die ik voor een diergeneeskunde studie nodig had en daarna mijn VWO-diploma gehaald. Mijn cijfer was niet goed genoeg om in Duitsland te kunnen studeren en daarom besloot ik om eerst een opleiding paraveterinair te volgen.

Tussen school en opleiding heb ik nog 3 maanden in Ierland gewerkt. Ik woonde daar bij een gastfamilie en werkte vooral met paarden. Maar ook met koeien, schapen en honden; een erg leuke ervaring.

In 2013 haalde ik mijn diploma paraveterinair en ben direct na de examens naar Nederland verhuisd. Mijn vriend Stephen en ik hebben 2 jaar in Loosduinen gewoond en in 2015 kochten wij een huis in Monster. We wonen daar heerlijk, dicht bij het strand en eindelijk was er plek en tijd voor een hond. Lea is een Rhodesian Ridgeback en vindt het leven één groot feest!

Ik ben daarna niet toegelaten voor de studie diergeneeskunde en heb het ook niet meer geprobeerd, omdat ik het hier helemaal naar mijn zin heb. Er is nog heel veel wat ik van mijn ervaren collega’s kan leren en ik heb al een vele nascholingen bezocht. Ik wil me nog verder specialiseren zodat ik dier en mens nog beter van dienst kan zijn.

Verder ga ik af en toe hardlopen, spinnen en ga twee keer per week naar mijn verzorgpaard Komiek.

English

Rebecca Paul has been a veterinary assistant since 2013 and is associated with Dierenkliniek Statenlaan in The Hague.

I am Rebecca Paul and I was born in Bremen (Germany) on December 25, 1989. In January 2013 I moved to The Hague for love and since November 2013 I have been working here with a lot of fun.

I knew from an early age that I wanted to work with animals. Each stuffed animal had a patient card and was treated by me.
At school I chose courses that I needed for a veterinary study and then obtained my VWO diploma. My grade was not good enough to be able to study in Germany and that is why I decided to follow a paraternial training first.

Between school and training I worked in Ireland for 3 months. I lived there with a host family and worked mainly with horses. But also with cows, sheep and dogs; a very nice experience.

In 2013 I graduated as a para-veterinary and moved to the Netherlands immediately after the exams. My friend Stephen and I lived in Loosduinen for 2 years and in 2015 we bought a house in Monster. We live there wonderfully, close to the beach and finally there was place and time for a dog. Lea is a Rhodesian Ridgeback and finds life one big party!

After that I was not admitted for the study veterinary medicine and did not try it anymore, because I like it here. There is still a lot I can learn from my experienced colleagues and I have already attended a lot of refresher courses. I want to specialize further so that I can serve animal and man even better.

Furthermore, I occasionally run, spin and go twice a week to my care horse Komiek.

 

 

Dierenkliniek Ter Weerlaan
Ter Weerlaan 8
2241 VB Wassenaar
Tel: 070-5176545
Parkeren gratis

Dierenkliniek Statenlaan
Statenlaan 19
2582 GA Den Haag
Tel: 070-3524221
Betaald parkeren vanaf 13.00 uur

Dierenkliniek Nootdorp
Dorpsplein 5-7
2631 CX Nootdorp
Tel: 015-2579578
Parkeren 2 uur gratis

Nu Bellen